Over Ons

Kennisacademie is een onderdeel van Stichting Kennisplein Eindhoven. Kennisacademie legt de nadruk op de zelfontwikkeling van leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Onderwijs, ambitie, maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing zijn kernbegrippen die passen binnen het antwoord van Kennisacademie op een grote maatschappelijke behoefte.