13 maart 2014 : Mijn dochter heeft door inzet van haarzelf en Kennisplein haar doelstelling bereikt. Dit was het verbeteren van haar prestaties zodat zij na groep 8 haar schoolkeuze kon maken

Jurgen de Bresser / ouder